دو کارگر در معدن سامان کاوش طبس با ریزش معدن زیر خروارها خاک مدفون شدند.

این نه اولین و نه آخرین حادثه از این نوع در کشور آخوند زده ماست. زیرا به‌رغم سودهای کلان کارگزاران رژیم و سپاه پاسداران که بیشترین معادن ایران را در چنگ خود دارند، کمترین استاندارد ایمنی را در معادن شاهد هستیم. بر اساس آخرین آمارهای رسمی سال ۹۶«تعداد کل معادن در حال بهره‌برداری کشور ۵۳۵۳معدن و متوسط تعداد شاغلان معادن ۹۵هزار و ۸۳۱نفر بوده این در حالیست که از این میزان فقط ۷۶۱معدن دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط‌زیست هست. به عبارت دیگر فقط ۱۴.۲درصد کل معادن در حال بهره‌برداری در ایران دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط‌زیست هستند» و ۸۵و ۸دهم درصد فاقد هر گونه واحد بهداشت حتی ظاهری هستند. بر اساس این گزارش در این سال ۳۶۷معدن حادثه شغلی رخ داده است که منجر به مرگ ۷۸کارگر شده است.
در مازندران رئیس اداره بازرسی کار اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: «بیش از ۳۰بازرس استان وظیفه بررسی ایمنی بیش از ۸۰۰هزار بیمه‌شده را برعهده دارند که به‌طور متوسط ما هر چندین سال هم نمی‌توانیم از وضعیت ایمنی کارگاهها بازدید انجام دهیم».
هر چند که کشته شدن ۴۴کارگر معدن در اردیبهشت سال ۹۶ در معدن زمستان یورت گرگان متعلق به بسیج سپاه پاسداران یکی از تلخ‌ترین حوادث معادن ایران بود ولی به‌دلیل نداشتن حداقلهای ایمنی این وضعیت در تمام ایران در حال تکرار است.