دژخیمان خامنه ای در زندان مرکزی کرج، زندانیان سیاسی مهدی فراحی شاندیز و رضا ریاضت را به‌دلیل اعلام اعتصاب‌غذا به سلول انفرادی منتقل کرند.

این دو زندانی سیاسی از روز ۲۵مهرماه ۹۸، در اعتراض به شرایط ضدانسانی زندان مرکزی کرج اعتصاب‌غذا کرده‌اند و روز ۲۶مهرماه به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق و دبیر دبیرستانهای تهران است. وی در سال ۹۰باز داشت شد و به اتهام توهین به خامنه ای و اخلال در نظلم عمومی به سه سال زندان محکوم گردید. اما حکم او در زندان پس از پرونده‌سازیهای متعدد به ۱۲سال زندان افزایش یافت.
محمد ریاضت، نیز راننده اتوبوس شرکت واحد کرج است که در مرداد ۹۷در تظاهرات سراسری باز داشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنه ایبه ۲سال زندان محکوم شد.