پس از عراق، قیام مردم لبنان علیه دستگاه فاسد حکومتی و حزب الشیطان، کلان ضربه دیگری بر رژیم آخوندی وارد آورد.

هزاران نفر از مردم لبنان در مرکز بیروت به خیابانها آمدند تا علیه شرایط اقتصادی رو به وخامت و تدابیر ریاضت کشانه جدید دولت اعتراض کنند.
تظاهرات در لبنان روز پنجشنبه شروع شد و تا روز جمعه ادامه پیدا کرد.
تظاهرکنندگان در میدان ریاض الصلح با نیروهای امنیتی درگیر شدند و مسیرهای مختلفی را با آتش زدن لاستیک بستند.
مسیرها به فرودگاه نیز توسط تظاهرکنندگان بسته شد و مسافران مجبور شدند فرودگاه را پیاده ترک کنند.
سی ان ان افزود:‌ تظاهرات با اعتراض به افزایش مالیاتها شروع شد اما به سرعت گسترش یافت.
لبنان درگیر، اقتصاد راکد تورم افزایش یابنده و بدهی فزاینده بوده و زیرساختهای آن در حال پوسیدن است . قطعی مکرر برق و کاهش استانداردهای زندگی، مردم را ناراضی کرده است.
بنا به گزارش بانک جهانی حدود یک سوم جمعیت لبنان در زیر خط فقر زندگی می کنند.
مردم لبنان در جریان قیام خود به دفاتر حزب‌الشیطان وابسته به رژیم آخوندی در لبنان حمله کردند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد: در یک حرکت بیسابقه اعتراض کنندگان شیعه دفاتر نمایندگانشان از گروه حزب الله در جنوب لبنان را مورد حمله قرار دادند.