امیرمحمد شهنوازی نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا اعلام کرد به خاطر وجود مقامهای دزد، دیگر به ایران برنمی گردم.

شهنوازی با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود گفت: علت تصمیم من برای خروج از کشور «بی کفایتی عده ای از مقامهای دزد» است که «مانند خوره به جان مملکت افتاده اند».
وی که از طریق ترکیه از ایران خارج شده و به فرانسه رفته است، با اشاره به فشارهای رژیم و شرایط دشوار ورشکاران در حاکمیت آخوندها، گفت: «فقط پول برگشت به زاهدان را داشتم و شب زمستانی را در شهر برگزاری مسابقات در خیابان می خوابیدم. حتی برایمان یک خوابگاه تدارک نمی دیدند. نه فقط من، بلکه همه ورزشکاران پاورلیفتینگ».