رابرت وود نماینده آمریکا در کمیته اول مجمع عمومی ملل متحد رفتار شرورانه و تجاوزکارانه رژیم آخوندی را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان معرفی کرد.

وی گفت: ما بعنوان جامعه بین المللی باید این رژیم را مورد حسابرسی قرار دهیم.

رابرت وود گفت:‌ ‌با توجه به سابقه طولانی رژیم ایران در تأمین مالی اقدامات تروریستی، گروگان گیری و فعالیتهای مخفیانه هسته ای، این رژیم در موقعیتی نیست که به هیچ کس آموزش صلح، خلع سلاح، چند جانبه گرایی یا هر چیز دیگری از این دست بدهد.
برجام با این امید توافق شد که به بهبود رفتار رژیم ایران در سایر زمینه ها غیر از مسأله هسته ای راه ببرد. ولی به روشنی این امر رخ نداده است. رفتار رژیم ایران به جای آن مهاجم تر شد و آمریکا و منافع ما را زیر پوش این توافقنامه تهدید میکرد. رفتار بی ثبات کننده منطقه ای رژیم ایران، ادامه توسعه و گسترش موشکهای بالستیک، حمایت این رژیم از شبه نظامیان و نیروهای نیابتی و کارنامه شرم آور حقوق بشر آن، همه این موارد همچنان نگرانیهای مبرم هستند که در برجام به آن پرداخته نشد.
رابرت وود نماینده آمریکا در مجمع عمومی ملل متحد افزود: حملات اخیر رژیم ایران علیه تأسیسات نفتی در عربستان سعودی غیر قابل قبول و بی سابقه بود و چالش ادامه داری که رژیم ایران برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد میکند را برجسته میکند. جامعه جهانی باید گردهم بیاید تا با رفتار تجاوزکارانه، غیر مسئولانه و تهدیدآمیز رژیم ایران مقابله کند. علاوه بر این، ما روشن ساخته ایم که ادامه اقدامات رژیم ایران برای گسترش برنامه غنی سازی اورانیوم غیر قابل قبول است. .... ما به اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه خواهیم داد تا زمانی که این رژیم فعالیتهای بی ثبات کننده خود را متوقف کند.
نماینده آمریکا در مجمع عمومی ملل متحد گفت: رژیم ایران حمایت، تسلیحات و پول برای تروریستها در سراسر دنیا فراهم میکند و نه فقط در منطقه خاورمیانه بلکه در سراسر دنیا. بسیاری کشورها که در این سالن نشسته اند تعدادی از شهروندانشان را بدلیل اقدامات تروریستی که یا این رژیم انجام داده یا از آن حمایت کرده از دست داده اند. رژیم ایران از حزب الله، حماس و شبه نظامیان حوثی با پول، سلاح و همچنین موشکهای بالستیک حمایت میکند. رفتار شرورانه رژیم ایران به امنیت در سراسر جهان ضربه میزند. ما بعنوان جامعه بین المللی باید این رژیم را مورد حسابرسی قرار دهیم.