برایان هوک نماینده ویژه آمریکا برای ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز پنجشنبه ۱۴ آذر در باره قیام مردم ایران و ابعاد سرکوب و کشتار توسط دیکتاتوری آخوندی آمار کشتار و بازداشت‌شدگان را ارائه داد.

صفحه1 از5901