محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار

 
صبح امروز، چهارشنبه ۲۵ تیر ماه محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم آخوندی که بمب گذاری تروریستی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ۹ تیر ۱۳۹۷ در ویلپنت پاریس را اداره و اجرا می کرد، در دادگاه شهر آنتورپ در بلژیک آغاز شد. همراه با اسدی ۳ همدست او امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی محاکمه می‌شوند.

صفحه1 از5998